Менюто не е просто изброяване на артикули, а сложна и отговорна дизайнерска и печатна дейност. AJ company ще разработи и изработи професионално и уникално меню в съотвествие с облика на Вашето заведение.