Информационните материали дават възможност за масово представяне на Вашата дейност. Могат да бъдат различни видове, изработени по стандартни и нестандартни формати, сгъвки и хартии.

дипляни, брошури, флайери
плакати, папки
каталози, книжки